Barvoslepost


Barevná slepota nebo barevná slepota je abnormalita v práci vizuálního aparátu, doprovázená nesprávným vnímáním barev. Anomálie se vyvíjí v každém věku, bez ohledu na národnost a pohlaví. Nejčastěji je však nemoc diagnostikována u mužů. Barevná slepota nepředstavuje ohrožení zdraví, ale může výrazně zkomplikovat každodenní život a profesionální činnosti.

Barevná slepota - co to je

Na sítnici vizuálního aparátu jsou tři typy kuželů, ve kterých je umístěn pigment, který je zodpovědný za citlivost určité barvy. Přítomnost pigmentu v požadovaném množství charakterizuje rozsah odstínů, které odlišuje jeden nebo druhý kužel. Pokud jsou proporce porušeny nebo jedno z "barviv" zmizí, dojde k selhání citlivosti jakékoli barvy.

Anomálie může postupovat a vést k úplné slepotě barev, tj. člověk uvidí celý svět černobíle. Barevná slepota negativně ovlivňuje sociální život a pracovní aktivitu pacienta. Nejčastěji jsou lidé, kteří nevnímají červenou..

V podstatě je nemoc diagnostikována v mužské populaci, je spojena s chromozomem X. Gen, který je zodpovědný za produkci pigmentů, je s ním kombinován. Barevně slepý muž je zaručeně předán anomálii své dceři, zatímco patologie je pro chlapce bezpečná. Ale ne všechno je tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, ženy mají také pár chromozomů X. Pokud je jedna z nich poškozena, její funkce jsou zcela převzaty druhou. Z tohoto důvodu se slabá polovina lidstva s takovou patologií extrémně setkává..

Klasifikace nemocí

Hlavním důvodem poruchy funkce zrakového aparátu jsou patologické procesy v sítnici. Makula obsahuje kužely, které jsou zodpovědné za vnímání barev. Pokud budou pracovat harmonicky, člověk dokáže rozlišit všechny odstíny. Pokud alespoň jedna porucha kužele způsobí patologii ve vnímání barev. Rozlišují se následující typy barevné slepoty.
Zpět na obsah

Kongenitální

Nemoc poškozuje obě oči současně. Nejčastěji diagnostikovaná v mužské populaci nepostupuje. Žena může zdědit patologii podél otcovy linie od matky otce a jeho babičky. Podle statistik byla barevná slepota nalezena u 0,4% dívek a od dvou do osmi procent u chlapců..

V závislosti na spektru, které se má rozlišovat, se vrozená choroba dělí do následujících kategorií:

 • Achromasie. Pacient vidí svět černobíle, nevidí žádnou barvu. Důvodem rozvoje patologie je absence pigmentu ve všech kuželech;
 • Monochromasie. Člověk vnímá dva odstíny. Paralelně se může objevit nystagmus a nesnášenlivost s jasným světlem;
 • Trichromasie. Pacient rozlišuje mezi všemi existujícími barvami, ale není schopen přesně určit jejich odstíny. Je rozdělena na abnormální (snížené vnímání specifického barevného spektra) a normální;
 • Dichromasia. Člověk vidí pouze dva odstíny. Rozděluje se na: protanopii (necitlivost na červený odstín); deuteranopie (neschopnost rozlišit zelenou barvu); tritanopie (zhoršené vnímání modrého a fialového spektra).
Vrozená patologie není léčitelná, nemá negativní dopad na život pacienta, ale může ovlivnit výběr profesní činnosti. Barevná slepota nezpůsobuje konkrétní onemocnění. V případě anomálie není postižení přiřazeno. V některých případech člověk ztrácí schopnost pracovat s monochromatikou.

Získáno

Vyvíjí se v důsledku poškození sítnice nebo zrakového nervu. Ani muži ani ženy nejsou imunní vůči patologii. Narušení normální funkce sítnice může vyvolat dlouhodobé užívání léků, traumatické poškození mozku, vystavení ultrafialovému záření. Získaná barevná slepota je doprovázena narušením vnímání modré a žluté barvy. Příčinou rozvoje patologie je také často katarakta..

Nemoc je rozdělena do následujících kategorií:

 • Xanthopsia. Pacient vidí svět kolem sebe ve žlutých barvách. Důvod rozvoje anomálie: hromadění bilirubinu v tkáních orgánu vidění v důsledku zvýšené žlutosti skléry. Ateroskleróza a otrava léky mohou také vést ke vzniku xanthopsie;
 • Erytropsie. Často diagnostikována u lidí trpících problémy s sítnicí (degenerace, odloučení). Celý svět pro ně je zbarvený šarlatový, protože na povrchu makuly se hromadí velké množství červených těl;
 • Triatonopie. Vyvíjí se u pacientů s diagnózou noční slepoty. V této situaci jsou kužely odpovědné za vnímání modrého odstínu poškozeny..
Patologii lze léčit. V některých případech je možné zcela obnovit normální vidění.

Jak vidí slepí lidé barvu

Mnoho slavných osobností trpělo touto nemocí, ale to jim nebránilo v dosažení úspěchu v životě. Budete překvapeni, ale barevně slepí lidé se nacházejí i mezi malíři..

Po zhlédnutí videa pochopíte, jak lidé s narušeným vnímáním barev vidí svět kolem sebe.

Příčiny barevné slepoty

Faktory ovlivňující vývoj barevné slepoty závisí na typu onemocnění. Může to být pravda (přenášená genetickou linií) nebo nepravda (vývoj onemocnění po zranění).

Skutečná barevná slepota se přenáší z matky na dítě prostřednictvím postiženého genu, který je nositelem patologie. Důvod spočívá v jedinečné sadě chromozomů, u žen je to XX, u mužů je to XY.

Chromozom X je zodpovědný za barevnou slepotu, pokud je poškozen, pak v krásných dámách převezme jeho funkce zdravý chromozom. Ženy tedy mohou působit jako nositelé nemoci, ale nemoci s ní onemocní. Silná polovina lidstva byla o něco méně šťastná, nemají náhradní část. Skutečná barevná slepota neprobíhá po celý život a zhoršuje se pouze ve stáří.

K falešné barevné slepotě dochází po traumatickém poranění mozku v důsledku poranění, vývoje očních chorob (například katarakty) nebo poškození orgánu zraku..

Příznaky barevné slepoty

Patologie každého člověka se projevuje svým vlastním způsobem, ale existuje několik společných znaků charakteristických pro všechny typy onemocnění:

 • Pokles zrakové ostrosti;
 • Nystagmus, doprovázený nedobrovolnými pohyby oční bulvy;
 • Neschopnost rozlišovat mezi všemi odstíny;
 • Barevná slepota, tj. člověk vnímá svět v šedých tónech.

Diagnóza nemoci

K identifikaci patologie lékaři používají Rabkinovy ​​karty. Jedná se o obrázek vytvořený z kruhů stejné velikosti, ale odlišné barvy. Skrývají geometrický obrázek nebo číslo. Osoba trpící barevnou slepotou je nebude moci vidět..

Celkem je jich tam sedmadvacet. S jejich pomocí můžete odhalit jakoukoli formu patologie.

Po zhlédnutí videa můžete samostatně provést test a zjistit, jak správně funguje váš orgán zraku z hlediska vnímání barev.

Lze vyléčit slepotu barev?

K dnešnímu dni neexistuje žádná „magická pilulka“, která by pomohla zbavit se patologie. Proto není možné zcela obnovit zdraví vašich očí. Na trhu však existuje několik vynálezů, které pomohou usnadnit každodenní život lidí se zdravotním postižením. Patří sem speciální brýle vybavené složitými čočkami.

Mohou být dívky slepé

Dívka často působí jako nosič poškozeného genu, který zdědila po svém otci nebo matce. K narušení vnímání barev však dochází pouze tehdy, jsou-li oba chromozomy „poškozeny“. K tomu dochází velmi zřídka a může k tomu dojít u rodinných manželství nebo náhodné shody barevného slepého otce s matkou, která nese gen. Barevná slepota u mužů je mnohem běžnější než spravedlivější sex.

Dospělé ženy mohou čelit patologii, jako je falešná barevná slepota. Na tuto anomálii není imunní ani jeden člověk. Projevuje se traumatem orgánu zraku nebo sítnice, poškozením mozku. V takových případech trpí pouze jedno oko, nejčastěji pacienti nejsou schopni rozlišit odstíny žluto-červeného spektra.

Práva a barevná slepota

Každý, kdo má zkreslené vnímání barev, bude dříve či později čelit logické otázce: může řídit vozidlo a získat řidičský průkaz. Budeme vás muset rozladit, ve většině případů jsou jízda a barevná slepota nekompatibilní věci.

Existují drobné odpustky v závislosti na formě nemoci a stupni její závažnosti. Na otázku, zda licenci získáte po důkladném vyšetření, bude schopen odpovědět pouze oftalmolog. Pokud budete mít štěstí a spadáte do povolené kategorie, budete muset navštěvovat další školení pro dopravní pravidla, například dopravní signál se nepovažuje za barevný, ale za sériové číslo.

Řidiči s nevýznamnými odchylkami ve vnímání barev mají práva kategorie A a B. Povolení řídit vozidlo je omezené, tzn. osoba může řídit pouze osobní auto. V tomto případě je zakázáno pracovat jako řidič.!

Prognóza a prevence

Nenechte se stydět svou jedinečnou vizí. Naopak, využijte příležitost podívat se na svět různými očima. Korekční brýle také usnadní každodenní život..

Mezi preventivní opatření patří podrobení se vyšetřování a testování genů při plánování dítěte. Postarejte se o své zdraví dobře, postarejte se o to a nezapomeňte, že vám na oplátku nebude zaslána druhá.

Závěr

Barevná slepota je neškodná patologie, ale může způsobit člověku mnoho nepohodlí, a to jak v každodenním životě, tak v zaměstnání. Bohužel dnes lze léčit pouze získanou formu barevné slepoty. Vrozená slepota barev není léčena, ale speciální korekční brýle vám pomohou přizpůsobit se normálnímu životu.

Podívejte se na video a získejte další informace o barevné slepotě.

Jak zacházet s barevnou slepotou

Porucha barevného vidění (barevná slepota) může být vrozená a získaná.

Poškození barevného vidění - slepota barev - dostala své jméno od anglického chemika Johna Daltona, který nerozlišoval mezi červenou a zelenou. Jednoho dne požádal zahradníka, aby přinesl kytici rudých růží, a namaloval květiny v modré a modré barvě. Pozorný vědec si všiml, že vidí svět jinak než ostatní, a popsal jeho stav.

Příznaky barevné slepoty

Nevidíte rozdíl mezi červenou a zelenou, žlutou a modrou? Nebo si možná ostatní všimnou, že barvy pojmenujete nesprávně? To jsou jasné známky poškození barevného vidění..

Barevná slepota může zůstat dlouho bez povšimnutí, protože člověk rozlišuje barvu objektů nejen tónem, ale také jasem. Náhlá nebo postupná změna vnímání barev však může být projevem onemocnění orgánu zraku nebo mozku a vyžaduje okamžitou lékařskou péči..

Poruchy barevného vidění jsou detekovány pomocí speciálních zařízení a tabulek pigmentů s čísly tvořenými barevnými kruhy.

Příčiny barevné slepoty

Retinální fotoreceptory jsou představovány tyčemi, které jsou zodpovědné za vidění za šera, a kužely, které zajišťují vnímání barev. Různé typy kuželů absorbují světelné vlny o specifické vlnové délce, což umožňuje rozlišovat barvy. Přerušení tohoto procesu vede k barevné slepotě..

Porucha barevného vidění (barevná slepota) může být vrozená a získaná.

Vrozená barevná slepota je dědičná a je spojena s nedostatkem nebo úplnou nepřítomností určitých typů kuželů. 2-6% mužů nerozlišuje mezi červenou a zelenou. Zhoršené vnímání modré a žluté je mnohem méně časté - u 0,4 - 0,8% populace. A úplná barevná slepota - pouze 0,01%.

Získaná barevná slepota může být projevem onemocnění orgánu zraku nebo mozku:

- Katarakta: zakalení čočky zabraňuje pronikání světla do oka, v důsledku toho jsou barvy vnímány méně jasné;
- Leberova dědičná optická neuropatie: poškození optického nervu se vyskytuje hlavně u mužů, jejichž jediným projevem může být narušené vnímání červené a zelené barvy;
- Parkinsonova choroba: zhoršené vedení nervových impulsů brání správné tvorbě vizuálních obrazů;
- Poškození mozkového laloku mozku následkem traumatu, nádoru nebo cévní mozkové příhody může vést k problémům s rozpoznáváním barev.
- Otrava a intoxikace.

Jak zacházet s barevnou slepotou

V září 2009 vědci z University of Washington a Florida informovali o úspěchu genetického inženýrství v léčbě barevné slepoty u makaků. To je důvod k optimismu! Bude však trvat jeden rok pokusů, které potvrdí účinnost a, co je nejdůležitější, bezpečnost metody, než bude schválena pro použití u lidí..

Většina lidí s poruchami barevného vidění se může snadno přizpůsobit životu ve světě zaměřeném na vnímání široké škály barev.

Včasné odhalení poruch barevného vidění zabraňuje problémům s učením a kariérou.

Pokud je vaše dítě slepě zbarvené, promluvte si o tom s učitelem školy, aby mohl podle toho naplánovat své hodiny..

V některých profesích (řidiči silnic a železnic, piloti, elektrikáři, chemičtí pracovníci) závisí život a zdraví lidí na správném vnímání barev. Proto u lidí se zhoršeným barevným viděním může být výběr povolání omezený. Existuje však několik dalších fascinujících specialit, kde se mohou cítit v poptávce..

- Chcete-li zlepšit vnímání některých barev, můžete použít brýle nebo kontaktní čočky se speciálními světelnými filtry;
- Přátelé a členové rodiny vám pomohou s vaší šatní skříní;
- Bude užitečné zapamatovat si umístění některých barev: například červený signál je v horní části semaforu, zelený signál je dole.

Přijďte k diagnóze na: Almaty, ulice Tole bi, 95a (roh ulice Baitursynov).

Telefon: +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36.

Léčí se barevná slepota: léky nebo operace

S rozvojem barevné slepoty vyvstává otázka: „Lze léčit slepotu barev?“ Tato patologie není vhodná pro terapii pouze v případě dědičné etiologie. V jiných případech může být nemoc vyléčena. Metoda korekce, její složitost a trvání léčby závisí na příčinách vývoje patologie.

Definice barevné slepoty

Problém s barevným viděním nebo barevná slepota je oční patologie, u které je narušena funkce vizuálního vnímání jedné nebo více barev..

Ve většině případů je zaznamenána neschopnost rozlišit jednu barvu. V některých případech však člověk nemůže rozlišit řadu barev nebo vidět černobílý obrázek.

V lékařské praxi se pro oslabenou složku rozlišují tyto typy barevné slepoty:

 • Protanopie - neschopnost rozpoznat červené odstíny.
 • Deuteranopie - neschopnost rozpoznat červené odstíny.
 • Tritanopie - neschopnost rozpoznat modré odstíny.
 • Dichromasia - úplná slepota v jedné barvě.
 • Monochromasia - všechny barvy jsou označeny jako šedá, černá a bílá.

Přítomnost barevné slepoty je možné identifikovat pouze při absolvování zvláštních testů. Provádí se v oftalmologické ordinaci.

Proč to vzniká??

Vzhled částečné nebo úplné slepoty barev může být vyvolán mnoha faktory. Všechny důvody pro rozvoj barevné slepoty jsou podmíněně rozděleny do dvou hlavních skupin: vrozené, získané.

Genetická mutace genu, který je zodpovědný za správnou produkci pigmentu kužely. Je umístěn na ženském X chromozomu. U mužů chybí další chromozom X a v tomto případě není možná kompenzace genové mutace. Tímto způsobem se tedy barevná slepota ve většině případů přenáší z matky na syna..

Získané příčiny barevné slepoty zahrnují:

 • Mechanické poranění oka.
 • Šedý zákal.
 • Mrtvice.
 • Parkinsonova choroba.
 • Leberova dědičná optická neuropatie.
 • Poranění týlní oblasti hlavy.
 • Přítomnost nádoru v mozku.

Etiologie barevné slepoty přímo ovlivňuje vývoj onemocnění. Je možné identifikovat přesné příčiny vývoje nemoci pomocí komplexního vyšetření, které zahrnuje fyzické vyšetření a instrumentální vyšetření.

Příznaky nemoci

Barevná slepota s dědičnou etiologií, na rozdíl od primární, postihuje dvě oči a nepostupuje. U dospělých i dětí se mohou objevit příznaky barevné slepoty. Tyto zahrnují:

 1. Zhoršené vnímání a diferenciace červené a zelené barvy.
 2. Zhoršené vnímání a diferenciace modré a zelené barvy.
 3. Šedé vnímání všech barev a odstínů.
 4. Přítomnost nystagmu.
 5. Snížená zraková ostrost.
 6. Monochromatické vizuální vnímání.

Známky barevné slepoty v kterékoli fázi vývoje patologie se mohou projevovat samostatně nebo v kombinaci.

Ošetření barevné slepoty

Neexistuje žádná specifická terapeutická metoda pro léčbu barevné slepoty. Ve většině případů jsou předepsány brýle nebo kontaktní čočky se speciálními filtry. Tato korekční metoda se doporučuje pro menší poškození barev..

Lékaři také používají jiné metody léčby barevné slepoty, jako například: léky a chirurgický zákrok.

Léky na barevnou slepotu

Pro léčbu barevné slepoty nejsou indikována žádná farmakologická léčiva. S rozvojem tohoto onemocnění je tento způsob léčby předepisován pouze se sekundární formou patologie.

Komplex léčiv může zahrnovat orální přípravky a topická činidla. V případě narušení vnímání barev se používá k eliminaci získané příčiny vzniku barevné slepoty.

Chirurgické ošetření barevné slepoty

Chirurgická léčba barevné slepoty je předepsána, pokud se objeví na pozadí glaukomu nebo katarakty. Takové operace rychle eliminují příčinu problému s barevným viděním a vnímání barev se postupně vrací k normálu..

Metodu léčby barevné slepoty předepisuje výhradně lékař a je vybírán podle individuálních fyziologických ukazatelů.

Možné komplikace

Barevná slepota neovlivňuje fungování všech systémů lidského těla. Ale tato nemoc stále způsobuje určité nepříjemnosti..

V počátečním stadiu vývoje je pro dítě nebo dospělého obtížné uvědomit si svou jedinečnost a přizpůsobit se prostředí.

Studium reakce ostatních lidí na objekty určité barvy vyžaduje čas. Stačí vědět, že červené světlo semaforu je nahoře a to vám umožní bezpečně projet vozovkou.

Přítomnost barevné slepoty omezuje výběr profesionální činnosti. S takovou patologií se člověk nemůže stát řidičem, pilotem, námořníkem a lékařem. Je také nemožné realizovat se v kreativních profesích, jako je umělec a designér..

Existuje prevence?

Aby se zabránilo rozvoji barevné slepoty, oftalmologové doporučují přijmout určitá opatření. Prevence barevné slepoty zahrnuje:

 • Minimalizace poranění očí a hlavy.
 • Při práci se zvýšeným rizikem poranění očí používejte ochranné brýle.
 • Užívání léků pouze podle pokynů lékaře.
 • Eliminace alkoholických nápojů.
 • Absolvování testu DNA na přítomnost genové mutace chromozomu X při plánování těhotenství.
 • Pravidelné profylaktické vyšetření oftalmologem.
 • Snížení rizika vzniku očních patologií.

Je třeba si uvědomit, že muži jsou náchylnější k vrozené barevné slepotě. Proto existuje-li zvýšené riziko rozvoje onemocnění, doporučuje se perinatální diagnostika..

Barevná slepota je vizuální anomálie, která pro člověka při implementaci vytváří nepříjemnosti. Dodržování prevence a včasné léčby však výrazně zlepší jeho kvalitu života..

Ve videu níže oční lékař hovoří o barevné slepotě:

Našli jste chybu? Vyberte to a řekněte nám stisknutím kláves Ctrl + Enter.

Je možné zcela vyléčit slepotu barev

Barevná slepota je nemoc vnitřní struktury očí, díky které je narušeno vnímání barev. Patologie je typická pro muže, ženy mohou být nositeli.

Příčiny porušení jsou dědičné faktory, různé nemoci a zranění. Porušení vnímání barev je způsobeno zeleným, červeným, méně často modrým filtrem. Je-li stav závažný, může člověk zcela přestat rozlišovat odstíny. Nemoc vyžaduje diagnózu a léčbu oftalmologem.

Důvody pro vzhled

Ve vnitřní struktuře očí jsou kužely. Jedná se o nervové receptory, které vnímají 3 hlavní barvy: zelená, červená, modrá. Pokud je vnímání jednoho z nich narušeno, nazývá se to dichromasie. Při absenci přenosu dvou odstínů dochází k barevné slepotě.

Barevná slepota je způsobena následujícími stavy a nemocemi:

 • dědičné mutace spojené chromozomy;
 • mechanické poškození v důsledku zranění, nárazu, vniknutí horkých jisker do oblasti očí;
 • zhoubné a benigní nádory mozku nebo oblasti kolem zrakového nervu;
 • různé stavy a nemoci, které narušují mikrocirkulaci v sítnici očí (retinopatie z diabetes mellitus, blokáda krevní sraženinou);
 • změny ve struktuře očí, které se objevují s věkem;
 • užívání drog, které narušují vnímání barev a přenos nervových impulsů do mozku.

Je nemožné korigovat vnímání barev bez identifikace příčiny. Pokud je stav způsoben sekundárním onemocněním, dojde k relapsu bez nalezení hlavní příčiny.

Diagnóza barevné slepoty

V počátečním stádiu diagnózy lékař provede anamnézu. Jedná se o stížnosti pacienta nebo jeho blízkých příbuzných. Oftalmolog zjistí, v jakém věku došlo ke stavu, zda došlo ke zranění nebo jiným nemocem.

Dále jsou stanoveny barvy, které může pacient rozlišit pomocí několika technik..

 • Použití barevné škály, na které pacient řekne, jaké odstíny vidí. Je možné, že není zachycena jedna nebo více barev. Pacient nemusí reagovat na bledé odstíny, ale vnímat světlé. To umožňuje oftalmologovi odlišit dědičnou patologii od získané.
 • Použití automatického zařízení, které vybírá různá barevná spektra, která musí pacient určit. Zařízení kombinuje několik odstínů.
Test barevné slepoty

Tento test detekuje pouze přítomnost barevné poruchy. K identifikaci příčiny se používají následující diagnostické metody:

 • vyšetření fundusu - umožňuje identifikovat krytí čoček, poruchy sítnice;
 • měření nitroočního tlaku - detekuje zvýšené frekvence v raných stádiích nebo diagnostikuje přítomnost glaukomu;
 • CT, MRI mozku - detekuje benigní a maligní nádory, poruchy výživy přes cévy určitých částí očí a mozku, poruchy struktury nervů, výskyt jiných abnormálních formací;
 • krevní test k identifikaci poškozených genů.

Charakteristickým rysem barevné slepoty je nedostatek vnímání dvou barev. Ve vzácných případech dochází k úplnému porušení rozpoznávání stínů.

Léčba

Pokud defekt způsobí zděděnou genovou mutaci, není léčba možná. Patologie nepostupuje, neovlivňuje systémově tělo. Pokud je onemocnění způsobeno primárním onemocněním, provádí se konzervativní terapie nebo chirurgický zákrok.

Pokud je vada zjištěna v raných stádiích, je možné provést léčbu pomocí konzervativních metod terapie. Chirurgický zásah je pohotovostní technika, která se používá pouze v případě komplikací nebo hrubých změn.

Používají brýle, kontaktní čočky, které regulují vnímání barev člověka. Neexistuje žádné úplné léčení na stav způsobený dědičným faktorem. Terapie se věnuje primárním onemocněním.

Léky

Používají se tyto léky:

 • antivirové, antibakteriální kapky - indikováno pro šíření virových agens, přítomnost infekcí, které způsobují zánět vnějších struktur oka, je možný jejich průnik do vnitřních oblastí;
 • kapky antiglaukomu - používají se v raných stádiích nemoci, ale mají mnoho vedlejších účinků, které by měl lékař vědět o předepisování léku;
 • léky na šedý zákal - eliminují hromadění bílkovin uvnitř čočky, což brání rozvoji tkáňové opacity;
 • léky, které zvyšují látkovou výměnu uvnitř očí, což podporuje obnovu tkáně - užívejte léky obsahující vitamíny, aminokyseliny, minerály, stopové prvky.

Pokud účinek léku nenastane, vyhledejte lékaře. Je možné jej nahradit analogem, který bude působit na poškozené tkáně a bude mít méně vedlejších účinků. Pokud konzervativní terapie nepomůže, jsou provedeny chirurgické metody léčby.

Chirurgická operace

S pomocí chirurgického zákroku můžete odstranit katarakty, glaukom v pozdějších stádiích. Je možné léčit benigní a maligní nádory. Obnovuje mikrocirkulaci v cévách, což zlepšuje výživu očních tkání.

Pokud byla provedena chirurgická léčba katarakty a glaukomu, nelze hovořit o úplném uzdravení. Je možné relapsu onemocnění. Proto se po operaci doporučuje provádět léčebná léčebná opatření..

Prevence

Neexistují žádná specifická preventivní opatření k zabránění barevné slepoty. Doporučuje se dodržovat následující pravidla:

 • předběžné vyšetření těla před plánováním těhotenství;
 • nosit ochranné brýle, když jsou vystaveny jasnému světlu v kterémkoli ročním období;
 • používání ochranných prostředků pro osoby pracující s chemikáliemi, svařovací stroje;
 • preventivní vyšetření zdravých pacientů za účelem zjištění stavu orgánů zraku;
 • pravidelné vyšetření oftalmologem u pacientů trpících glaukomem, katarakta, odchlípení sítnice, atrofii zrakového nervu, diabetes mellitus;
 • profylaktické použití zvlhčujících kapek, které zvyšují metabolismus, které chrání povrchové tkáně očí před negativními faktory prostředí.

Preventivní metody pomáhají eliminovat riziko poškození mozku a vnitřních struktur očí. Pokud je stav způsoben dědičnými faktory, nelze mu zabránit. Čím dříve je identifikována léze způsobující změnu vnímání barev, tím účinnější bude léčba..

Barevná slepota: jak barevná slepota funguje?

Biolog Alexey Erdyakov o tom, proč se vyskytuje barevná slepota, zda lidé mají černobílé vidění a jak zvířata vidí svět.

Osoba má různé typy sítnicových buněk, které jsou zodpovědné za vnímání světelných paprsků různých vlnových délek. Tyčinky poskytují černobílé vidění, kužely poskytují barvu. Barevné podání v celém známém systému RGB (červená, zelená, modrá - červená, zelená, modrá) je, že existují pixely s primárními barvami. V sítnici jsou také kužely, které vnímají červenou, zelenou nebo modrou barvu v závislosti na světle citlivém pigmentu. Poté je barevný signál, zpracovaný na úrovni sítnice, integrován do překrývajících struktur mozku. Smícháním tří základních barev se získají samostatné odstíny.

Existují dva hlavní důvody pro slepotu barev. V jednom případě je to dědičné, geneticky určené onemocnění. Alternativně může být barevná slepota získanou poruchou kuželů, které vnímají různé barvy. Když mluvíme o barevné slepotě, máme na mysli obvykle její dědičnou podobu, ale pokud se vyvinou nemoci sítnice nebo dojde k poškození velkého počtu kuželů v důsledku poranění oční bulvy, může být ovlivněno i barevné vidění..

U dědičné formy slepoty barev v důsledku genetické poruchy neexistují žádné pigmenty, které by vnímaly tuto nebo tu barvu. Pokud v typu kužele, který je zodpovědný za zelenou barvu, není žádný pigment, nemůže osoba vnímat zelenou. Pigment nemusí vůbec chybět: jeho produkce může být výrazně pod normou. V tomto případě se vnímání této barvy zhorší. Poruchy ve struktuře části přijímající světlo pigmentu mohou také způsobit poruchy barevného vidění..

Lze rozlišit tři typy slepoty barev: pokud není žádná červená barva, je to protanopická (červená je obvykle považována za první barvu, „protos“ v řečtině „první“) dichromasie: člověk vytváří kolem sebe obraz světa pouze ze dvou základních barev - modré a zelené. Pokud zelená chybí, jedná se o deuteranopickou dichromasii, pokud je modrá tritanopická. Ve skutečnosti však existuje více forem barevné slepoty než tři typy, protože jsou možné kombinace poruch vnímání barev.


Ilustrace distribuce kuželů u člověka s normálním viděním (vlevo) as protanopickou dichromasií (vpravo). // Wikipedia Commons

Situace jsou velmi vzácné, když člověk vůbec nerozlišuje barvy a vidí černobílé vidění. V tomto případě mohou být přítomny kužely, ale neplní svou funkci. Hypoteticky můžeme předpokládat situaci, kdy je narušena tvorba kuželů a je snížena populace tohoto typu buněk v sítnici. Ale pokud jde o klasickou barevnou slepotu, znamenají přesně to, že konkrétní pigment chybí nebo je sníženo jeho množství ve fotoreceptorech..

Jak je zděděna barevná slepota

Existují nemoci, které mají autozomální způsob dědičnosti, to znamená, že v genech jsou mimo pohlavní chromozomy defekty. Existují nemoci, ve kterých se na pohlavních chromozomech nacházejí defektní geny. Barevná slepota je nemoc spojená s chromozomem sex X. Nejčastěji je pozorována situace, kdy "gen barevné slepoty" od nosné matky bude přenesen chromozomem X na syna. Protože ženy mají dva chromozomy X a muži mají jeden, je mnohem pravděpodobnější, že muži budou mít barevnou slepotu než ženy. To neznamená, že ženy nemohou být barevně slepé. Faktem však je, že pokud žena trpí barevnou slepotou, musí mít v obou chromozomech vadný gen, a pravděpodobnost toho je extrémně malá. Je 100% pravděpodobné, že dívka bude barevně slepá, pouze pokud jsou oba rodiče slepí..

Až 10% lidí trpí jedním nebo druhým narušením vnímání barev. Podle statistik bude nejméně 2-5% populace v závislosti na zemi trpět barevnou slepotou, z toho ženy méně než 1%.

Oční trauma je klasická a nejjednodušší příčina získané barevné slepoty. Nemoc může také způsobit onemocnění sítnice spojené s porušením její struktury a jakékoli oční onemocnění s intenzivním zánětlivým procesem. Není nutné, aby byla sítnice poškozena, poškození zrakového nervu může také ovlivnit barevné vidění. Procesy gangliových buněk sítnice přecházejí do optického nervu, a pokud je ovlivněn, je možné zhoršení vnímání barev.

Díky dědičné barevné slepotě chápeme, který konkrétní pigment je malý nebo které pigmenty chybí. Například člověk nevidí červenou, zatímco ostatní dokáží kombinovat zelenou a modrou. Pokud je získána barevná slepota, pak je nepostřehnutelná barva obtížně rozlišitelná a mohou existovat různé gradace poruch vnímání barev..

Vize má tendenci se s věkem zhoršovat. To platí také pro vnímání barev. Postup katarakty a neprůhlednost čočky znesnadňují světelným paprskům dosažení sítnice, zatímco sítnice sama o sobě může normálně fungovat.

Některé léky mohou ovlivnit vnímání barev. Taková nežádoucí reakce na léčivo je typická například pro inhibitory fosfodiesterázy (sildenafil (Viagra), tadalafil atd.). Klinické studie prokázaly přechodné zhoršení rozeznání barvy (modrá / zelená) závislé na dávce při perorálním podání jednotlivých dávek inhibitorů fosfodiesterázy. Údajným mechanismem poruchy je inhibice jedné z izoforem retinální fosfodiesterázy, která je nezbytná pro fungování fotoreceptorů. Takové barevné poruchy se však vyvíjejí u malého počtu pacientů..

Lze vyléčit slepotu barev?

Získaná barevná slepota může být napravena, ale záleží to na konkrétním klinickém případě. Pokud je to způsobeno pouze zakalením čočky, pak osoba po výměně opět začne normálně vidět. Pokud je to způsobeno poškozením sítnice, obnoví se normální vidění mnohem obtížněji. Sítnice u lidí není schopna plně obnovit strukturu a funkce..

S dědičnou formou barevné slepoty není možné obnovit vnímání barev, protože se jedná o vrozenou vadu. Existují korekční metody - například speciální brýle, které zvýrazňují barvy a zlepšují kvalitu života lidí s barevnou slepotou.

V roce 2009 byl publikován článek v časopise Nature, jehož autoři použili molekulární genetickou metodu a zavedli do sítnicových buněk geny s virem jako vektor, což umožnilo vyvolat výskyt potřebných pigmentů u barevných slepých opic. Barevné slepé opice podle tohoto článku začaly rozlišovat barvy. Jedná se o progresivní a moderní formu korekce zraku pro barevnou slepotu, ale od jejího zveřejnění uběhlo deset let a tyto postupy dosud nevidíme v klinické praxi. Je nezbytné zajistit bezpečnost a trvalou účinnost takové metody pro člověka. Lze optimisticky očekávat, že takový postup pro korekci barevné slepoty pomocí molekulárně genetických metod bude k dispozici v příštích 15–20 letech..

Když pacient přijde k oftalmologovi, aby zkontroloval svou vizi, jsou mu zobrazeny karty se skvrnami různých barev, které obvykle zobrazují čísla. Toto jsou Rabkinovy ​​polychromatické tabulky. Vzhledem k tomu, na které kartě osoba může nebo nemůže rozlišit čísla, je možné rozlišit, s nepřítomností kterého pigmentu je jeho barevná slepota spojena. Toto je nejjednodušší metoda detekce barevné slepoty..


Lidé s normálním zrakem vidí číslo 74 na tomto obrázku, mnoho lidí s poškozením barevného vidění vidí 21 a lidé s úplnou slepotou barev nemusí čísla vůbec rozlišovat. // Wikipedia Commons

Objektivnější technikou je electroretinography. Toto je hodnocení elektrické aktivity sítnice. V tomto případě se používají tzv. Barevné tužky: září do očí červenou, modrou, zelenou barvu a v reakci na barevné záblesky je v sítnici pozorována určitá elektrická aktivita. Pokud není pozorována nebo snížena elektrická aktivita v reakci na určitý barevný stimul, dochází k závěru, že s kužely, které vnímají určitý typ barvy, něco není v pořádku. Tato metoda je zvláště důležitá pro diagnostiku barevné slepoty u malých dětí, které ještě nemohou mluvit..

Barevná slepota u jiných druhů

Barevné vidění u zvířat nefunguje jako u lidí. Ve srovnání s lidmi je mnoho zvířat slepých barev a rozlišuje mezi dvěma barvami maximálně. Například kužely psů jsou schopny vnímat žluté a modré barvy, zatímco kočky jsou červeno-zelené slepé. Ptáci jsou tetrachromaty a kromě červené, zelené a modré mohou také rozlišovat ultrafialové barvy. U členovců jsou oči strukturovány zcela odlišně. Navzdory tomu jsou například včely trichromaty, jako lidé, ale nevidí to v RGB, ale rozlišují mezi žlutou, modrou a ultrafialovou barvou..


Skákající pavouk Marpissa muscosa // Wikipedia Commons

Skákající pavouk má osm párů očí, z nichž největší umožňuje vidět ve velmi vysokém rozlišení. Zbytek, menší dvojice očí se používají pro periferní vidění a detekci pohybu. Vizuální pigmenty skákajících pavouků jim umožňují vnímat širokou škálu barev až do ultrafialového světla, takže v některých případech mohou rozlišit ještě více detailů než my..

Autor - Alexey Erdyakov, kandidát biologických věd, hlavní vědecký pracovník, Moskevská státní univerzita v Lomonosově, fakulta základní medicíny

Barvoslepost

Termín barevná slepota kombinuje několik typů zrakového postižení spojeného s neschopností (nebo sníženou schopností) vnímat jednu z primárních barev. Předměty malované v této barvě vidí nevidomý jako šedá. Úplná barevná slepota je vzácná, u které člověk zcela nedokáže rozlišit barvy a odstíny..

Vrozená slepota barev je obtížně diagnostikovatelná, mnoho lidí se o ní dozví již v dospělosti.

Nejběžnější formou slepoty barev je imunita vůči jedné ze tří základních barev - zelená, červená nebo modrá. Nejčastěji dochází k mírně narušenému vnímání barev a neschopnosti rozlišovat mezi zelenou a červenou. Méně často je obtížné identifikovat zelenou a modrou. Úplný nedostatek barevného vidění - barevná slepota - velmi vzácná diagnóza (méně než 0,1% světové populace).

Podle kódu ICD-10 má barevná slepota (anomálie barevného vidění) index H53.5.

Historie nemoci

Poprvé bylo nedostatečné vnímání barev zkoumáno a popsáno anglickým vědcem Johnem Daltonem. On sám byl nositelem takové patologie a až do 26 let o tom neměl podezření. Dalton nedokázal rozeznat rozdíl mezi červenou a zelenou. V jeho případě byla porucha způsobena genetickou predispozicí, protože sestra vědce a dva bratři měli stejný příznak. V 1794, výzkumník publikoval práci na poruchách barevného vidění, a představil pojetí “barevné slepoty”, pojmenovat nemoc na jeho počest.

Jak lidské oko rozlišuje barvy?

Obecně přijímaná teorie uvádí, že sítnice obsahuje receptory citlivé na světlo, které obsahují specifické nervové buňky - kužele a tyčinky. V závislosti na barevně citlivém pigmentu, který je zabudován do kuželu, jsou tyto buňky rozděleny do 3 typů: buňky, které vnímají červenou, modrou a zelenou. To je základ spektra, všechny ostatní barvy a odstíny jsou získány smícháním těchto tří.

Tyčinky jsou zodpovědné za černobílé vidění, pokud jsou kužely zcela nefunkční (s úplnou barevnou slepotou), osoba vidí obrysy předmětů díky receptorům tyčinek.

Kužely reagují na světlo odrazené od povrchu předmětů. Úhel odrazu a vlnová délka určují zelené, červené nebo modré spektrum. Signál z receptorů vstupuje do mozku, takže člověk vnímá barvu okolních objektů.

Patologie se objeví, pokud chybí jeden nebo více pigmentů, které jsou odpovědné za normální fungování vizuálních receptorů. Sítnice někdy obsahuje všechny potřebné pigmenty, ale nestačí pro správné vnímání barev.

Příčiny barevné slepoty

Existují 2 hlavní příčiny barevné slepoty: dědičnost a získaná dysfunkce barevných receptorů. Zpočátku byla známa pouze dědičná forma, ale později se s rozvojem oftalmologie ukázalo, že poranění očí, některá onemocnění a dokonce i léky mohou narušit vnímání barev.

Dědičná barevná slepota

Dědičná barevná slepota je spojena s vadou chromozomu X - je to tento chromozom, který obsahuje geny zodpovědné za barevně citlivý pigment v kuželu v sítnici.

V případech, kdy je barevná slepota dědičnou patologií, je vnímání barev v obou očích stejně narušeno. Porucha se s věkem nezhoršuje, ale také nezmizí.

Gen pro barevnou slepotu lze předávat skrze generaci, což se projevuje u vnoučat nebo vnoučat. DNA test může být proveden pro ověření, že neexistuje žádná genetická predispozice k poškození barevného vidění. Tato metoda je použitelná v případech, kdy konvenční vizuální testy nelze použít například u novorozenců a dětí v prvních letech života..

Získaná barevná slepota

Různé typy barevné slepoty jsou výsledkem:

 • oční choroby ovlivňující sítnici a zrakový nerv;
 • komplikace onemocnění nervového systému;
 • makulární degenerace v důsledku cukrovky;
 • mechanické trauma k oku;
 • poškození sítnice ultrafialovým světlem;
 • patologické změny spojené s věkem;
 • brát nějaké silné léky.

Získaný nedostatek barev se často objeví pouze v jednom oku, pokud je způsoben zraněním nebo onemocněním. Tento druh barevné slepoty postupuje v čase, ale v některých případech je léčitelný. Mezi získanými poruchami vnímání barev je nejčastěji porucha v modré části spektra, když člověk nerozlišuje mezi odstíny žluté a modré.

Druhy barevné slepoty

Klasifikace typů barevné slepoty (patologie barevného vidění) je založena na tom, které z primárních barev pacient nevidí nebo jen těžko rozlišuje.

Protanopie (z řečtiny. Protos - první, protože červená je obvykle považována za první barvu) - zhoršená schopnost vidět červenou. Tato genetická mutace je běžnější než ostatní. Lidé s protanopií, dívající se na červené objekty, vidí je jako hnědé, tmavě šedé, černé, méně často tmavě zelené. Zelenou barvu vnímají jako světle šedou, žlutou nebo světle hnědou..

Deuteranopie (z řeckého. Deuteros - druhá) je patologie v zelené oblasti spektra. Namísto zelené vidí člověk s deuteranopií světle oranžovou nebo růžovou barvu a červenou barvu vnímá jako hnědou.

Tritanopie (z řeckého. Tritos - třetí) - umožňuje vidět červenou a zelenou se všemi jejich odstíny, které nahrazují modrou část spektra. Neschopnost vnímat modrou a fialovou není jedinou vadou tritanopie - patologie ovlivňuje fungování prutů a vede k nedostatečnému vidění za šera.

Barevná slepota může být klasifikována podle stupně poškození barevného vidění v závislosti na tom, zda pigment v kuželu zcela chybí nebo je jeho množství pouze omezené a nedostatečné pro plné jasné vidění..

Normální vnímání primárních barev se nazývá trichromace. U člověka, který dokáže rozlišit všechny barvy, ale vypadá bledě a nemá kontrast, je diagnostikována abnormální trichromace. Pokud je vidění v určité části spektra narušeno, ale ne zcela chybí, je mutace pojmenována podle postižené barvy: protanomálie, deuteranomálie nebo tritanomálie.

Dichromasia předpokládá, že oko rozlišuje mezi dvěma primárními barvami a třetí barvu nevnímá a nahrazuje ji odstíny prvních dvou. V rámci dichromasie existují protanopie, deuteranopie a tritanopie..

Osoba s monochromatickým viděním rozlišuje pouze jednu z primárních barev. Tato mutace je často doprovázena fotofobií a nystagmem..

Achromasie (barevná slepota) je vzácný jev spojený s nedostatkem pigmentu zodpovědného za barevné vidění. Svět v očích člověka s achromasií vypadá černobíle s odstíny šedé a je absolutně bez dalších barev.

Příroda někdy kompenzuje nemožnost vidět jednu barvu s jemnějším vnímáním jiné. Například lidé s protany rozlišují více odstínů zelené, než je možné pro plné trichromatické vidění..

Barevná slepota u žen

Ženy jsou náchylné k dědičné barevné slepotě 20krát méně často než muži. Statistiky jsou takové, že barevná slepota u žen se zhoršeným vnímáním barev se vyskytuje přibližně u 0,5%, zatímco u mužů - 5-8%.

Je to všechno o sadě chromozomů: ženy mají dva chromozomy X, takže i když jeden z nich nese gen pro barevnou slepotu, druhý kompenzuje vadu. V tomto případě se patologie neobjeví, ale bude předána synovi nebo dceři. Muži mají pouze jeden chromozom X, a proto neexistuje žádná rezerva pro nahrazení genu mutací.

Chlapec bude pravděpodobně trpět narušením vnímání barev, pokud je tato patologie zakotvena v jednom z X chromozomů matky. Syn je méně pravděpodobný, že se narodí barevně slepý, má-li genetický předpoklad pouze otec. Aby se patologie projevila u dívky, je zapotřebí matka a otec s dědičnou barevnou slepotou. Tato kombinace je poměrně vzácná..

Získaný nedostatek barevného vidění může být stejně pravděpodobný u muže nebo ženy, protože není vázán na chromos.

Barevná slepota u dětí

Vrozená barevná slepota je v dětství obtížná kvůli absenci vnějších klinických příznaků. Mnoho barevných nevidomých se dozví o své patologii již v dospělosti náhodou nebo během specializovaného lékařského vyšetření. Jak zjistit, zda je vaše dítě slepé?

Pečlivě ho pozorujte při kreslení, práci s barevným papírem nebo plastelínou. Důvodem pro kontrolu barevného vidění dítěte je přítomnost genu zodpovědného za barevnou slepotu u jednoho z rodičů.

Zhoršené barevné vidění, zejména pokud o něm rodiče nevědí, komplikuje život dítěte. Nedostatečné vnímání barev může negativně ovlivnit akademický výkon, vztahy v týmu a nakonec i vnitřní mír a sebeúctu. Bez řádného vysvětlení od dospělých způsobuje obecně nevýznamná patologie pro dítě spoustu problémů..

Pedagogové a učitelé by měli být upozorněni na barevnou slepotu. To pomůže vyhnout se nepříjemným situacím s vizuálními materiály, nepoužívat barvy a kombinace, které jsou pro oči dítěte nepřístupné. Dítě s problémy s barevným viděním by mělo sedět u stolu, který není vystaven přímému slunečnímu záření z okna.

Nejmenší barevná slepá osoba musí co nejdříve vysvětlit, že vidí svět jinak než ostatní, ale tato vlastnost ho nezhorší než ostatní..

Problémy s diagnostikou barevné slepoty u dětí

Proč je často, že barevná slepota dětí uniká pozornosti rodičů a učitelů? Faktem je, že dítě je schopno rozlišit barvy 3-4 roky. Zatímco jména květin jsou vysvětleny mu od 1,5 do 2 let. "Tato kostka je modrá a tahle je červená." "Tráva je zelená, pampelišky jsou žluté." Dítě si pamatuje, jak tomu říká tato nebo ta barva, a pracuje se naučeným jménem. Jak vlastně vidí to, co nazývá červený nebo zelený, dospělí nemohou vědět.

Chcete-li vyzkoušet vnímání barev, musíte dítě pozorovat, když čerpá z přírody nebo se snaží zprostředkovat okolní realitu jinými typy kreativity. Nejjednodušší způsob je požádat vaše dítě, aby nakreslilo krajinu mimo okno, květiny do vázy nebo své oblíbené kreslené postavičky. Na základě výsledků můžete posoudit, jak přiměřeně vnímá barvy okolních objektů. Například jasné znamení barevné slepoty by nahradilo červenou zelenou nebo hnědou. Takový domácí test však nelze považovat za spolehlivý, protože existuje riziko, že dítě vybralo barvy na základě svých vlastních představ o kráse nebo vedených fantazií..

Pokud dítě systematicky nahrazuje jednu barvu jinou, je vhodné kontaktovat oftalmologa. Pouze lékař může diagnostikovat barevnou slepotu na základě zvláštních testů..

Test barevné slepoty

Nejběžnější a nejúčinnější test na slepotu barev se provádí pomocí polychromatických tabulek od E.B. Rabkin. Metoda byla vyvinuta v polovině dvacátého století a zůstává nejúčinnější dodnes. Hlavní testovací sada obsahuje 26 tabulek s vyobrazenými čísly v různých barvách, někdy se používá sada 48 tabulek, pokud je vyžadována vysoká přesnost diagnostiky.

Stoly jsou tvořeny malými kruhy různých velikostí. Na pozadí kruhů jedné barvy jsou kruhy jiné barvy nakreslena čísla, geometrické tvary a řetězy. Osoba s plně barevným viděním vidí kontrastní obrázky na stolech. Barevně slepý člověk rozlišuje barvy na některých stolech a kresby vytvořené barvou, kterou nelze vnímat, se mu zdají monochromatické.

Pro přesnou diagnózu jsou nutné zvláštní podmínky:

 • denní světlo;
 • osvětlení by nemělo být příliš jasné, do očí bijící;
 • světlo by mělo přicházet zezadu pacienta;
 • během testu netlačte na osobu - výsledky pod vlivem stresu se mohou velmi lišit od vnímání barev v klidu a klidu.

Každá tabulka je zobrazena ve výšce očí přibližně 1 metr od pacienta. Jeden snímek trvá 5–7 sekund, poté se odstraní a osoba, která projde testem, ohlásí, co viděl.

Pro domácí barevný test stolku Rabkin můžete použít online stolek. Nemůžete se však spolehnout na výsledky testů z obrazovky počítače nebo mobilního zařízení, protože je ovlivněna jasem a rozlišením monitoru. Pokud test prokázal zhoršené vnímání barev, je třeba kontaktovat oftalmologa, aby byla diagnóza objasněna.

Kromě tabulek editovaných Rabkinem existují i ​​testy na rozpoznávání barev Ishiharou, Stillingem a Yustovou. Pracují na stejném principu jako popsaný test.

V některých případech se k diagnostice barevné slepoty používá Holmgrenova metoda založená na potřebě rozdělit přadénky vícebarevné příze přes tři hlavní barvy spektra..

Je možné stanovit porušení barevného vidění spektrální metodou pomocí speciálního vybavení. Tato metoda se používá v situacích, kdy pigmentová metoda (založená na zrakovém vnímání pacienta) nefunguje. Pro spektrální diagnostiku se používají Rabkinův spektroanamaloskop, Nagel, Girenberg a Ebney..

Ošetření barevné slepoty

Vrozená slepota barev spojená s genetickou mutací je nevyléčitelná. V některých případech může být vnímání barev korigováno profesionálními brýlemi nebo čočkami. Účinnost tohoto přístupu k řešení problému přímo závisí na konkrétním typu patologie..

Získaná vizuální vada je někdy léčitelná. Příčina patologie je velmi důležitá. Spolehlivý závěr v této věci může poskytnout pouze kvalifikovaný oftalmolog. V závislosti na faktoru, který poruchu vyvolal, je předepsána léčba. Pokud se tedy v důsledku působení léků objevila barevná slepota, měla by být přerušena a je pravděpodobné, že bude obnovena schopnost rozlišovat barvy..

Pokud jsou receptory citlivé na barvu ovlivněny šedým zákalem, glaukomem nebo jinými očními podmínkami, doufá se, že se po chirurgickém zákroku vrátí barevná diskriminace. V případě změn souvisejících s věkem a zakalení čočky oka je ztráta barevného vidění nevratná.
Vědci zkoumají možnost opravy mutace na genové úrovni, ale tyto techniky dosud nepřekročily dveře laboratoří..

Barevné brýle slepoty

Princip činnosti brýlí pro barevnou slepotu je ten, že tlumí jasné světlo, protože kužele jsou citlivější v tlumeném světle. Tyto dioptrické brýle vypadají jako obyčejná tónovaná skla, ale jsou navíc opatřena bočními štíty..

Nejnovější vývoj zahrnuje brýle s high-tech vícevrstvými čočkami vyrobenými v USA. Taková optika je schopna téměř úplně neutralizovat mírné formy patologie a vrátit člověku schopnost rozlišovat mezi barvami červeného a zeleného spektra..

EnChroma dosáhla mimořádného úspěchu v oblasti korekce barev. Zpočátku byla její specializací výzkum možností vytváření profesionálního vybavení pro chirurgy. Oči mají ostřit barevným viděním tím, že pomáhají lékaři během operace. Zařízení EnChroma pro barvoslepé je navrženo tak, aby předávalo a zlepšovalo primární barvy a blokovalo odstíny, které zhoršují vnímání barev.

Barevná slepota a řidičský průkaz

Problémy, kterým čelí barevně slepí lidé při řízení, a nebezpečí takové situace pro ostatní, byly poprvé zaznamenány v roce 1875. Pak ve Švédsku došlo k nehodě na železnici. Během zkoušky se ukázalo, že řidič odpovědný za nehodu trpěl barevnou slepotou a neviděl červenou barvu. Od té doby se zkouška barevné slepoty stala předpokladem pro získání povolení k řízení vozidla. Fotografie níže ukazuje, jak osoba trpící různými poruchami vnímání barev vidí semafor.

Dnes mají v zemích EU lidé se zhoršeným barevným vnímáním příležitost získat řidičský průkaz na stejném základě jako všichni, nemohou však pracovat v oblasti řidičů komerční dopravy a veřejné dopravy. Podobná situace v Ruské federaci: barevný slepý může získat průkaz skupiny A nebo B, ale v nich bude uvedeno, že nemá povoleno pracovat jako řidič. V některých státech, například v Rumunsku a Turecku, jsou barevně slepí lidé zakázáni řídit..

Jaké jsou obtíže, kterým čelí slepí lidé?

Ve společnosti asi 7-9% lidí s poruchami vnímání barev. Kromě omezení na řízení vozidel podléhají řadě zákazů souvisejících s výběrem profese. Barevně slepí lidé nemohou pracovat jako lékárny, chirurgové, piloti, námořníci, některé vojenské speciality jsou pro ně uzavřeny.

V každodenním životě je člověk obklopen obrovským počtem barevných signálů. A v tomto případě nemluvíme o semaforech, protože jsou stejná a lidé nevidomí barev si jednoduše pamatují, že světlo horního světla znamená, že je třeba zůstat na svém místě, a spodní světlo znamená postupovat vpřed. Existuje spousta štítků, znaků a ukazatelů, které komplikují život lidí s narušeným vnímáním barev.

Dnes se stále více věnuje specifickým potřebám barevných slepců. Některé weby a mobilní aplikace vytvářejí další verzi pro zrakově postižené a nedávno se začaly objevovat verze přizpůsobené barevnému vnímání barevných nevidomých. Tvůrci digitálního obsahu zajistí, aby použité barevné kombinace byly pohodlné pro uživatele s různými patologiemi vidění.

Je Důležité Vědět O Glaukomu